Transport

Oferujemy pomoc w transporcie do i z ośrodka, uczestnikom podróżującym za pomocą środków zbiorowego transportu. W zasięgu usługi znajdują się węzły komunikacyjne w Lęborku oraz Potęgowie. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić poniższy formularz. W przypadku samodzielnego powrotu z obozu, wymagane jest załączenie zgody na samodzielny powrót.

Powrót